top of page

Vahtiluoto / Watch Islet

2023

kuusi, mänty ja raita / spruce, pine and willow

330€

leveys / widht 35cm

IMG_8260.JPG

Suurin osa veistoksistani on abstrakteja, mutta esimerkiksi Haikara (2016), Liike! (2018) ja Lintu (2019) ovat esittäviä, vaikkakin vahvasti tyyliteltyjä teoksia.

Vahtiluoto on edellä mainittuja vieläkin selkeämmin esittävä. Teoksen puun runko, Keravalta löytyneen männyn juuren pala, on tyylittelemätön; kokonaan työstämätön ja myös pintakäsittelemätön. Se näyttää oikealta kelottuneelta puunrungolta. Muut osat ovat tyylitellympiä.

Veistoksen lintu on tehty Asikkalasta löytämästäni kuusesta. Linnun pää- ja keskivartalo on käsitelty puuvahalla. Luotoa muistuttava jalusta on Asikkalasta Vesijärven pohjasta löytyneen raidan pala. Tämäkin osa on pintakäsittelemätön ja saanut harmaan sävynsä järvessä.

Most of my sculptures are abstract, but for instance Heron (2016) and Move! (2018) and Bird (2019) are representational, yet stylised pieces.

Watch Islet is the most representational thus far. The tree trunk, a bit of pine root found in Kerava, is in the sculpture as it was found, even without any finishing on the surface. It looks like a real snag tree trunk. The other parts of the sculpture are more stylised.

The bird is made from spruce found in Asikkala. The head and body have a wood wax finishing. The stand made to look like an islet is willow found in the bottom of lake Vesijärvi in Asikkala. The stand, also without any surface finishing, has taken its grey colour from the lake bottom.

bottom of page