top of page

Puun henki / Wood Spirit

2018

mänty ja kuusi / pine and spruce

myyty / sold

korkeus / height 41.5 cm

IMG_8260.JPG

Tämä veistos on tehty vuosikausia järven pohjassa maanneesta männyn palasesta. Jalusta on 100 vuotta vanhaa kuusilautaa.

This pine sculpture is made of a piece of old drift wood. The material for the stand is 100-year-old spruce board.

bottom of page